Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace

Kapacita naší školní družiny je 20 žáků. Přijímáme přednostně mladší žáky, to znamená, že do ŠD můžeme přijmout všechny žáky z 1., 2. a  většinu žáků 3. třídy. Provoz školní družiny je od 11:30hod. do 15:30hod. Žáci, kteří nemohou být z kapacitních důvodů umístěni do školní družiny, mohou využívat služby dětského klubu, který financujeme z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Naše škola má za sebou téměř první polovinu realizace projektu:
 „Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku“

 

V srpnu 2018 byl na naší škole zahájen projekt, který podpořil založení a provoz dětského klubu a příměstského tábora.

 


A jak to všechno probíhalo?

Dětský klub probíhal ve dny školního vyučování v době před vyučováním od 6:00 hod. do 7:30 hod. a po skončení výuky od 11:30 hod. do 17:00 hod. prostorách třídy II, dále v prostorách školní družiny a při příznivém počasí venku.

Na dětský klub se přihlásilo 32 dětí a navštěvovalo ho průměrně denně 10 dětí ráno před výukou a 13 dětí v odpoledním provozu. Děti se v návštěvnosti dětského klubu pravidelně střídají dle potřeb rodičů. Mají možnost navštěvovat klub ráno před výukou, souběžně se školní družinou a po skončení provozu školní družiny. O děti pečovala jedna pečovatelka.

Náplní dětského klubu byly volnočasové aktivity různého zaměření. Pečovatelka pečlivě plánovala činnost a navrhovala program, jednalo se např. o výtvarné aktivity, hudební aktivity, pohybové aktivity a tvořivé aktivity, společně rozvíjeli kladný vztah k přírodě, k sobě navzájem, k obci.

 

Z činnosti klubu vybíráme např:

 • Pohybové aktivity –přírodovědně turistická vycházka na Chvalčov – pozorování mloka, žab…, přírodovědně turistická výprava do Přílep – ptactvo, studánka…, turistické vycházky na Hostýn, minigolfový turnaj v Bystřici pod Hostýnem, lezecká stěna – Bystřice pod Hostýnem, návštěva koňské farmy s možnosti jízdy na koních – Bílavsko Chlum, Sáňkování, bobování, bruslení, míčové hry (vybíjená, házená, fotbal), tenis, badminton, florbal, šipkovaná s vlastivědnými a přírodovědnými úkoly v okolí Slavkova p.H., využívání školní zahrady – lanová dráha, lanová pyramida…, sbírání plodin pro zvířata na zimu, pouštění draků – Hůrka, vycházky do okolních lesů, hry v přírodě, pozorování ptáků a zvířat pomocí dalekohledů….

 • Společenské hry a aktivity – Dostihy a sázky, Kimova hra, Bang, šachy, dáma, Uno, Dobble, Nemluv s plnou pusou, Jogi, Kamionem po Evropě, Catan, Cortrex, Brain box, logické hádanky, Activity, Telepatie, Město, jméno, zvíře, věc, Tik-tak-bum, Ramses II., Scrabble, slovní fotbal, tichá pošta, piškvorky, lodě, logické hry Smart games, křížovky, Člověče nezlob se…

 • Výtvarné aktivity – děti si vyzkoušely nejrůznější výtvarné aktivity – malbu, kresbu, frotáž, kombinované techniky, tisk, voskovou rezervu. Využívaly rozmanitý materiál – přírodniny, různé druhy papíru, vosk, tuš, křídy, barvy na sklo, vodové a temperové barvy, voskové pastely, vajíčka, papírové tácky, provázky, vlnu, vatu a podobně. Výtvarné práce byly tematicky zaměřené, např. pohled klíčovou dírkou, šípkové keře, velikonoční kraslice, zima, zpívánky… Výtvory byly vystaveny na kulturním domě ve Slavkově pod Hostýnem u příležitosti vánoční besídky a další výtvory byly vystaveny také na dětském karnevale ve Slavkově pod Hostýnem. Naše práce shlédlo velké množství lidí, kteří se těchto akcí zúčastnili.

 • Tvořivé a pracovní aktivity – pečovatelka s dětmi vyráběla různé dekorační předměty k nejrůznějším příležitostem, jako jsou Vánoce, Velikonoce nebo Den matek. Společně tvořili dárečky pro maminky, přáníčka, ozdoby na vánoční stromek, šperkovnici, papírořezy do oken, svícen, zápichy do květináčů, kulisy k vánoční besídce, pekli pizzu, pekli a zdobili perníčky, vyráběli bonboniéru, osvěžovač vzduchu, krmítko, fondue… Děti také hojně využívaly stavebnice (Lego, Cheva, kostky), ze kterých tvořily dle návodů i dle fantazie. Dívky si velmi rády modelovaly s modelínou Play-doh. Na podzim také děti pomáhaly shrabat listí na školní zahradě.

 • Hudební a taneční činnosti - děti téměř denně poslouchaly hudbu, procvičovaly písničky, které potom prezentovaly při rozsvícení stromu ve Slavkově pod Hostýnem nebo na besídce. Tancovaly na hudbu dle svého výběru…

 • Další oblíbené činnosti – odlévání stop, prohlížení preparátů pod mikroskopem, poznávání rostlin, ptáků, hmyzu, vyhledávání v atlasech, individuální četba knih, omalovánky…

 

Příměstský letní tábor probíhal v termínu od 27. 8. 2018 do 31. 8. 2018 formou turistických vycházek, sportovních a herních aktivit. Byl v provozu od 7:00 hod. do 16:00 hod. Přihlášeno bylo 20 dětí.  O děti se starali dva pečovatelé. Příměstský tábor probíhal v prostorech školní družiny nebo venku. Každé ráno se děti sešly v prostorách školní družiny.

 

 • Před začátkem samotného programu dne děti hrály společenské hry, vykreslovaly omalovánky, skládaly ze stavebnic (Lego, Cheva, Merkur, dřevěné kostky), poslouchaly hudbu…

 • V průběhu celého týdne pečovatelé vytvářeli program, který byl zaměřený na volnočasové aktivity.

 • Hráli s dětmi míčové, závodivé a jiné sportovní hry, využívali fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem i školní zahradu s průlezkami, houpačkami, pískovištěm a kolotočem.

 • Podnikali vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí, například vycházka ke studánce, turistická vycházka na Hostýn, kde navštívili kostel, křížovou cestu, rozhlednu i vodní kapli. Připravili dětem výpravu za pokladem spojenou s plněním nejrůznějších úkolů.

 • Hráli hry na louce (Stráň) i v lese (Hůrka, Horečka), stavěli nouzové příbytky z přírodnin (Končiny)

 • Uspořádali pro děti závod vlastnoručně vyrobených lodiček a letadélek.

 • Děti v průběhu tábora zejména zvyšovaly tělesnou zdatnost a posilovaly kamarádské vztahy. Poznávaly další možnosti trávení volného času..

 

Příměstský jarní tábor probíhal v termínu od 25. 2. 2019 do 1. 3. 2019 019 do 1. 3. 2019 v době školních prázdnin v době od 6:30 hod do 15:30 hod. v prostorách stávající ŠD nebo venku. Na příměstský tábor se přihlásilo a navštívilo ho celkem 11 dětí. O děti pečovala jedna pečovatelka. V průběhu celého týdne pečovatelka vytvářela program, který byl zaměřený na volnočasové aktivity.

 • V průběhu týdne děti vyráběly tulipánky, malovaly sněženky, podnikaly vycházky do blízkého okolí, stavěly ze stavebnic (Lego, Cheva), hrály společenské hry, badminton, stolní tenis, vybarvovaly omalovánky, užily si taneční party, luštily křížovky a rébusy, navštívily chovatele s oslem a ovcemi.

 • Pečovatelka např. nachystala dětem sportovní den plný nejrůznějších sportovních aktivit – šipkovaná s pokladem a plněním úkolů, míčové a závodivé hry

 • Podnikla s dětmi celodenní turistickou vycházku na Svatý Hostýn spojenou s hledáním pokladu.

 • Program tábora byl naplněn různorodými aktivitami, aby bylo spokojené každé dítě. Dětem i rodičům se program tábora líbil a splnil své poslání.

 

 

Projekt je pro naši školou velkým přínosem, pro činnost s dětmi pořizujeme z prostředků ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu také různý materiál, zařízení a vybavení.

 

 

 

Ve Slavkově  pod Hostýnem dne 27.6.2019

Projekt „Dětské kluby a příměstské tábory na Podhostýnsku, reg. číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010158 “     je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu

 

 

Přihláška do dětského klubu i příměstského tábora je k dispozici u ředitelky školy.

K přihlášení do dětského klubu je třeba mít vyplněno potvrzení o zaměstnání. Rodiče, kteří potvrzení odevzdávali k příměstskému táboru ho znovu vyřizovat nemusí.  Potvrzení o zaměstnání, studiu, rekvalifikaci...…

OSVČ místo potvrzení o zaměstnání potřebují potvrzení ČSSZ.  Vzor žádosti pro ČSSZ

 

.

 

Náhledy fotografií ze složky 2018/19 dětský klub a příměstský tábor